В периода от началото на 2015 до началото на 2016 г. са констатирани и множество други действия на Константин Генчев, Илияна Джонова, Данивела Генчева и Артур Каласка от този и минали периоди, ощетяващи АРОН и доказващи желанието компанията да...
От месец март 2016 г. Константин Генчев и негови приближени започват да подават всевъзможни абсолютно несъстоятелни жалби срещу семейството Карадашки. Повечето от тях са оставени без уважение и са прекратени. Тези умишлени действия имат две цели: първо - да се...

Цялата история